CASIO fx-9860G Het (laten) oplossen van vergelijkingen

Er zijn allerlei manieren om vergelijkingen (bij benadering) te laten oplossen door je grafische rekenmachine.

Grafiek(en) beschikbaar
Met behulp van G-Solv (SHIFT F5) Er worden alleen oplossingen gezocht binnen de opgegeven x-waarden. De instellingen van het V-Window, met name Xmin en Xmax zijn dus van belang.
Tweede - en derde graads vergelijkingen oplossen m.b.v. EQUA
We kiezen als vergelijking: x³ = 3x -1
 1. voorbereiding
  1. Zorg dat de vergelijking op 0 is herleid ( x³ - 3x +1 = 0)
  2. Kies uit het hoofdmenu EQUA
  3. Kies F2 (Polynomial)
  4. Kies F1 (2e graads) of (in dit geval) F2 (3e graads)
 2. (laten) oplossen

  1. Typ de juiste waarden in
   1. bedenk dat a=1; b=0; c= -3; d=1
   2. 1 EXE 0 EXE -3 EXE 1 EXE
   3. Druk op F1 of op EXE
  2. Neem de bruikbare gevonden waarden over en rond ze verstandig af
   1. Als antwoorden worden gegeven: 1,532 ; 0,3472;-1,879, deze zijn afgekapt, niet afgerond
   2. Rechts onderaan staan meer decimalen
   3. Ga na of je alle oplossingen kunt/moet gebruiken
    Als je antwoorden met i krijgt wordt er gerekend met complexe getallen. Dit is aan tepassen via SET UP (SHIFT MENU)
    Soms kun je alleen positieve oplossingen gebruiken.
   4. Rond verstandig af, bijv alles in 2 decimalen: (-1,88) ; 0,35 en 1,53

Allerlei vergelijkingen oplossen met EQUA Solver
We kiezen als vergelijking x4 - 3x3 +7x =2
 1. Kies uit het hoofdmenu EQUA
 2. Kies F3 (Solver)
 3. Typ achter Eq: X^4-3X^3+7X=2
 4. {Het = teken krijg je met SHIFT  .  }
 5. Druk op EXE en op F6
  Je krijgt een oplossing: 0,2957...
  Er zijn echter meer oplossingen, zoals uit de grafiek blijkt
  De andere oplossing is een negatief getal (tussen -1 en -2)
 6. Druk op F1 (REPT)
 7. Typ op de plaats van X=0,2957... het getal -2 {of een ander getal in de buurt van de oplossing} en druk op EXE of pas Lower en Upper aan
 8. Zorg dat de cursor op de regel met X=.. staat
 9. Druk op EXE en op F6 (Solve)
 10. Je krijgt nu de andere oplossing ( -1,387...)
Deze methode is erg geschikt als je de gezochte oplossing al ongeveer kent, of wanneer je zeker weet dat er maar één oplossing is
Bij vergelijkingen met (mogelijk) meerdere oplossingen moet je deze methode met verstand gebruiken !

Je kunt deze laatste methode ook goed gebruiken voor formules met meerdere variabelen, bijv bij het oplossen van een vergelijking als : .

Na het invoeren van de vergelijking worden er zowel voor D als H waarden gevraagd. Wat er gebeurt na F6 (Solve ) hangt af van de positie van de cursor

Ook bij de Solver kun je formules kopiëren via het prikbord, dit maakt het mogelijk om vergelijkingen zoals bovenstaande ook op een natuurlijke manier in te typen. (zie casio fx-9860: Tabellen en Grafieken)


versie 1.0; 24-08-2007; Gerard Koolstra