CASIO fx-9860G Tabellen en Grafieken
Intypen van formule (functievoorschrift)
 1. Ga naar menu 1 (RUN-MAT)
 2. Zorg dat de invoermode op Math staat:
  • Kies SET UP (SHIFT MENU)
  • Pas de eerste regel zo nodig aan met F1
 3. Je kunt nu formules (bijna) net zo intypen als je ze schrijft. Belangrijke toetsen zijn o.a.
  • a b/c voor breuken
  • (SHIFT x2) voor wortels
  • ^ voor 'tot de macht'

  Voor de variabele (x, t, enz) gebruik je de toets recht onder de ALPHA

 4. kopieer de formule
  1. Zet de cursor op de (hele) formule
  2. Kopieer met CLIP (SHIFT 8) gevolgd door F1

Je kunt via DEL (F2) een formule (of alle formules) wissen. Het is verstandig dit af en toe te doen.

Tabel
 1. Ga naar het tabelmenu MENU 7
 2. Ga (met behulp van de cursortoets) achter (bijv.) Y1= staan
 3. Plak de formule met PASTE (SHIFT 9) gevolgd door EXE
 4. Pas in instelling aan (F5):
  • Vul achter Start de kleinste waarde van X in
  • Vul achter End de grootste waarde van X in
  • Vul achter Step de stapgrootte in (standaard 1)
  • Ga met EXIT of EXE terug naar het vorige menu
 5. Maak de tabel met F6 of met EXE

Je kunt de formules ook direct intypen, daarbij moet je goed letten op het gebruik van haakjes.

Gebruik van tabellen

De tabellen en grafieken gebruiken een gemeenschappelijk invoermenu

Grafiek
 1. Ga naar het grafiekmenu MENU 5
 2. Ga (met behulp van de cursortoets) achter (bijv.) Y1= staan.
 3. Plak de formule met PASTE (SHIFT 9) gevolgd door EXE
 4. Pas de tekenstijl (dik/dun gestippeld doorgetrokken)of eventueel aan met STYL (F4)
 5. Laat de grafiek tekenen met F6 of met EXE

Je kunt de formules ook direct intypen, daarbij moet je goed letten op het gebruik van haakjes.

Instellen van tekenvenster
Dit kan via V-window (SHIFT F3) in het grafiekmenu:

Als er niets in beeld is kan is het verstandig zijn om een tabel te laten maken.
Ook kan Zoom (F2) en vervolgens AUTO(F5) vaak helpen

Grafieken weghalen
Het is verstandig niet te veel grafieken tegelijk in beeld te hebben. Je kunt op verschillende manieren een grafiek weghalen:
 1. De bijbehorende formule wissen met DEL (F2)
 2. De bijbehorende formule tijdelijk uitzetten met SEL (F1) Dit is een aan/uit knop, als je er weer op drukt wordt de formule weer 'aangezet' (geselecteerd). Wanneer het =-teken in een zwart hokje staat, zoals hiernaast bij Y1, is de formule geselecteerd.
Gebruik van grafieken
Wanneer de grafieken goed in beeld zijn, kun je o.a.
Het oproepen van uitkomsten in andere menu's

Soms hebben de voorschriften veel met elkaar te maken, bijv

Het is dan handig om voorschrift te kunnen 'citeren':

 1. Ga naar het Graph menu, en typ zonodig een voorschrift op de eerste regel
 2. Ga op een lege regel staan rechts van (bijv) Y2= [gebruik de cursortoets]
 3. Gebruik F1 om de Y te krijgen
 4. Type het gewenste getal, bijv 1
 5. maak de formule af, bijv met het kwadraat teken.
Functie bepaald door meerdere voorschriften

Een functie kan bepaald worden door meerdere voorschriften:
Het eerste voorschrift geldt voor: x < -2
Het tweede voor -2 < x < 2
Het derde voor x > 2
Je gebruikt hiervoor vierkante haken [ ] (SHIFT + en SHIFT )

Bewaren en oproepen formules en instellingen
De ingetypte formules en het gekozen venster kunnen worden bewaard in het Graph Memory.
 1. Druk op F5 ( GMEM)
 2. Druk op F1 ( STO)
 3. typ het gewenste nummer in gevolgd door EXE
Het opvragen van een plaatje gaat (bijna) net zo:
 • Druk op F5 ( GMEM)
 • Druk op F2 ( RCL)
 • typ het gewenste nummer in gevolgd door EXE
 • Bewaren en oproepen van tekeningen
  Je kunt (de plaatjes van) de grafieken (dus zonder de achterliggende formules) opslaan in het Picture Memory
  1. Kies OPTN
  2. Druk op F1 ( PICT)
  3. Druk op F1 ( STO)
  4. typ het gewenste nummer in gevolgd door EXE
  Het opvragen van een plaatje gaat (bijna) net zo:
 • Kies OPTN
 • Druk op F1 ( PICT)
 • Druk op F2 ( RCL)
 • typ het gewenste nummer in gevolgd door EXE
 • Het plaatje wordt samengevoegd met wat op dat moment op het scherm staat.

  Enkele foutmeldingen (met vermoedelijk oorzaak)
  Wat te doen als je 'vast zit'
  Probeer de volgende knoppen:
  versie 1.6; 18-08-2009; Gerard Koolstra