CASIO fx-9860GII

De verwachtingswaarde is het gewogen gemiddelde, met de kans als wegingsfactor.

A berekenen van een verwachtingswaarde m.b.v. gegeven kansen

Bijvoorbeeld:
score 0 1 2 3
kans: 0,3 0,5 0,15 0,05

 1. Kies het STAT-menu (MENU 2)
 2. Maak de lijsten 1, 2 zonodig leeg:
  1. Kies een lijst uit
  2. druk op F6 (vervolgmenu)
  3. druk op F4 (DEL-A)
  4. en op F1 (bevestigen)
 3. Typ in List1 de te behalen scores (in dit geval 0,1,2,3)
 4. Typ in List2 de bijbehorende kansen (0,3; 0,5; etc.)
 5. Kies CALC (F6  F2)
 6. Kies F6 (SET )
 7. Pas de instellingen zo nodig aan: en druk op EXE.
 8. Kies F1 (1-VAR)
 9. Het antwoord is nu af te lezen: 0.95
B berekenen van een verwachtingswaarde m.b.v. een bekende kansverdeling

Je gooit met drie dobbelstenen, waarbij gelet wordt op het aantal zessen. De uitbetaling is als volgt:
aantal 0 1 2 3
uitbetaling 0 1 5 10

 1. Maak de lijsten 1, 2 zonodig leeg:
  1. Kies een lijst uit
  2. druk op F6 (vervolgmenu)
  3. druk op F4 (DEL-A)
  4. en op F1 (bevestigen)
 2. Laat kansverdeling berekenen:
  1. Typ in Lijst 1 de getallen 0 1 2 3 {alle mogelijkheden}
  2. Kies voor DIST (F5)
  3. Kies voor BINM (F5)
  4. Kies voor Bpd (F1)
  5. Vul in achter Data: List (F1)
  6. Vul achter List :List1 (F11 )
  7. Vul in achter Numtrial: 3
  8. Vul in achter p : 1÷6
  9. Vul achter Save Res: List2 (F22 )
  10. Druk op F1 of op EXE
 3. Laat de verwachtingswaarde (het gemiddelde) berekenen
  1. Ga twee stappen terug (via EXITEXIT)
  2. vervang de getallen 0 ..3 in lijst 2 door de uitbetalingen: 0, 1, 5, 10
  3. Kies CALC (F2)
  4. Kies F6 (SET )
  5. Pas de instellingen zo nodig aan:
   • 1Var XList :  List1
   • 1Var Freq :   List2
   en druk op EXE.
  6. Kies F1 (1-VAR)
  7. Het antwoord is nu af te lezen: 0,74074..

  opmerking:
  Wanneer het niet gaat om de verwachte uitbetaling, maar om het verwachte aantal keer dat er 6 wordt gegooid (met 3 dobbelstenen) is er een veel snellere methode:
  E(A) = 3 × 1/6


  versie 4.1; 9-02-2014