CASIO CFX-9860GII statistische verwerking
A Berekening relatieve frequenties (als percentages)
 1. Je moet in het menu niet voor TABLE kiezen maar voor STAT
 2. Typ de waarnemingen in List 1 (Druk steeds op EXE )
 3. Typ de frequenties in List 2
 4. Ga met de cursor op List 3 staan (dus boven de lijst)
 5. Kies OPTN F1 (List)
 6. Kies F6 F6 F4 (%). Op het scherm staat nu: Percent _
 7. Kies OPTN F1(LIST) F1 (List) Op het scherm staat nu: Percent List _
 8. Typ het nummer van de lijst waar de gegevens staan: 2
 9. Druk op EXE.
 10. In lijst 3 staan nu de percentages
B Berekening gemiddelde e.d.
 1. Kies zo nodig in het menu STAT
 2. Maak zo nodig bestaande lijsten leeg met DEL-A (F6 F4 )
 3. Typ de gegevens in de lijsten (bijv. in lijst 1 en 2)
 4. Kies F2 (CALC )
 5. Kies F6 (SET )
 6. Pas de instellingen zo nodig aan: en druk op EXE.
 7. Kies F1 (1-VAR)

 8. Op de tweede regel staat nu het gemiddelde, en op de vijfde de standaardafwijking
  Als je verder bladert kun je o.a. de mediaan (en Q1) aflezen, maar dit is niet betrouwbaar
C Andere berekeningen zoals indexcijfers
 1. Kies zo nodig in het menu STAT
 2. Zorg dat de gegevens in lijst 1 t/m 3 staan
 3. Ga met de cursor op List 4 staan (dus boven de lijst)
 4. Typ nu m.b.v. OPTN een formule, bijv. List 3 / List 2 x 100

 5. Je krijgt nu in lijst 4 de indexcijfers
D frequentiepolygoon
 1. Kies zo nodig in het menu STAT
 2. Zorg dat de getallen in de lijsten staan (in lijst 2 de aantallen - frequenties)
 3. Kies F1 (GRPH )
 4. Kies F6 (SET )
 5. Kies als Graph Type : F6 F5 (Broken )
 6. Zorg dat de rest klopt: bijv (MW A1-dl3 S1 opg 9)
 7. Druk op EXE.
 8. Kies F1 (GPH1 )
 9. Kies een geschikt startgetal en een geschikte stapgrootte (Pitch)

 10. De frequentiepolygoon wordt getekend (helaas zonder schaalverdeling)
E staafdiagram (histogram)
 1. Kies zo nodig in het menu STAT
 2. Zorg dat de getallen in de lijst(en) staan
 3. Kies F1 (GRPH )
 4. Kies F6 (SET )
 5. Kies als Graph Type : F6 F1 (Hist )
 6. Zorg dat de rest klopt: bijv: (MW A1-dl3 S1 opg 11)
 7. Druk op EXE.
 8. Kies F1 (GPH1 )
 9. Kies een geschikt startgetal en een geschikte klassebreedte (Pitch)
 10. Druk op EXE.

 11. Het staafdiagram wordt getekend (helaas zonder schaalverdeling)
F somfrequentiepolygoon
 1. Kies zo nodig in het menu STAT
 2. Zorg dat de getallen in de lijsten staan ( in lijst 2 de frequenties)
 3. Kies F1 (GRPH )
 4. Kies F6 (SET )
 5. Ga met de cursor op List 3 staan (dus boven de lijst)
 6. Kies OPTN F1 (List)
 7. Kies F6 F6 F3 (Cuml). Op het scherm staat nu: Cuml _
 8. Kies OPTN F1(LIST) F1 (List) Op het scherm staat nu: Cuml List _
 9. Typ het nummer van de lijst waar de frequenties staan: 2
 10. Druk op EXE.

 11. In lijst 3 staan nu de somfrequenties
 12. Ga met een paar keer EXIT terug naar het stat menu
 13. Kies F1 (GRPH )
 14. Kies F6 (SET )
 15. Kies als Graph Type : F6 F5 (Broken )
 16. Zorg dat de rest klopt: i
 17. Druk op EXE.
 18. Kies F1 (GPH1 )
 19. Kies een geschikt startgetal en een geschikte stapgrootte (Pitch)

 20. De somfrequentiepolygoon wordt getekend (helaas zonder schaalverdeling)
G Boxplot

Omdat de berekening van mexdiaan en de andere kwartielen niet betrouwbaar is, wordt afgeraden een boxplot te laten maken.


versie 2.3; 2-07-2010; Gerard Koolstra