DIT Verhoudingen (klas1)

leerling

toelichting

Deze (oefen)toets gaat over het rekenen met verhoudingen en is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen van 1 havo/vwo.
De getallen (en andere gegevens!) in de opgaven staan niet vast. Je kunt de toets, of een deel daarvan, opnieuw maken zonder dat je antwoorden al kent. Je krijgt meteen reactie op wat je intypt, en vaak ook een aanwijzing. Je kunt foute antwoorden verbeteren en je bent geheel vrij in de volgorde waarin je de toets maakt.
Er wordt bijgehouden hoeveel tijd je aan de toets besteed hebt, en aan het eind krijg je een overzicht.
Het is verstandig net zo lang te oefenen tot je de toets vlot foutloos kunt maken.
In sommige gevallen is het mogelijk verder te gaan waar je gebleven was. Vul desgewenst als naam de letter v in.
Succes !
Typ hieronder je naam (of een v)

 

----
DITwis versie 4.2
verhoudingen klas1 v. 1.11
Gerard Koolstra (aanpassing DD)