DIT inhoud en oppervlakte klas 3(h/v)

leerling

toelichting

Deze test/toets verschilt nogal van 'normale' toetsen.
De getallen (en andere gegevens!) in de opgaven staan niet vast. Je kunt - als oefening - de toets, of een deel daarvan, opnieuw maken zonder dat je antwoorden al kent.
Je krijgt meteen te zien of je het antwoord goed hebt. Je kunt foute antwoorden verbeteren, en soms krijg je een aanwijzing.
Er wordt bijgehouden hoeveel tijd je aan de toets besteed hebt, en aan het eind krijg je een overzicht.
Het is verstandig om de toets een aantal keren te maken.
Succes !
Typ hieronder je naam

 

----
DITwis versie 3.0
Inhoud en oppervl. v 0.1
Gerard Koolstra