CASIO CFX-9850G PLUS normale verdeling
A berekenen van een kans of percentage m.b.v. gegeven gemiddelde en standaardafwijking
 1. Kies in het hoofdmenu voor STAT
 2. Kies voor DIST (F5)
 3. Kies voor NORM (F1)
 4. Kies Ncd (F2) {Ncd Normal cumulative distribution}
 5. Typ achter Lower de ondergrens, als er geen ondergrens is een getal dat voldoende klein is .
  (bijv. minstens 10 maal de sd onder het gemiddelde )
 6. Typ achter Upper de bovengrens, als er geen bovengrens is een getal dat voldoende groot is .
  (bijv. minstens 10 maal de sd boven het gemiddelde)
 7. Typ achter s: de standaardafwijking
 8. Type achter µ: het gemiddelde
 9. Druk op   F1   (Calc) of op EXE
B berekenen van grenswaarde m.b.v. gegeven gemiddelde, standaardafwijking en kans of percentage
 1. Kies in het hoofdmenu voor STAT
 2. Kies voor DIST (F5)
 3. Kies voor NORM (F1)
 4. Kies InvN (F3) {InvN inverse Normal}
 5. Typ achter Area de kans dat het kleiner is dan de grenswaarde
 6. Typ achter s: de standaardafwijking
 7. Typ achter µ: het gemiddelde
 8. Druk op   F1   (Calc) of op EXE

versie 3.01 7-11-2002 Gerard Koolstra (met dank aan Simon Biesheuvel)