FAQ: Statistiek & Excel, Omgevingsproject klas 2.
(Zie ook 3.1 en 3.2 van het vak informatiekunde om je geheugen op te frissen)

Stuur een mailtje naar koo@xs4all.nl als je jouw vraag hier tussen wilt zien.

Wat is Excel?
Wat zijn formules?

Waarom beginnen alle formules met een =?
Welke formules kun je gebruiken om cellen op te tellen?
Welke formules kun je gebruiken om cellen te vermenigvuldigen?

Welke tekens gebruik je voor plus,min,keer,delen en tot en met?

Hoe bepaal je in Excel het gemiddelde van een aantal cellen als alles even zwaar telt?
Hoe bepaal je in Excel de mediaan van een aantal cellen?
Hoe bepaal je in Excel de modus van een aantal cellen?

Ik krijg bij een formule de uitkomst #deel/0 of #waarde. Wat doe ik fout?


Wat is Excel?
Excel is een programma met rekenbladen. Op elk rekenblad vormen kolommen en rijen vakjes (cellen) waarin je tekst, getallen, formules, plaatjes en andere dingen kunt plaatsen.
Elke cel heeft een celcode die begint met de kolomletter en eindigt met het rijnummer, bijv. F3


Wat zijn formules?
Een formule is een opdracht waarin staat wat er met de inhoud van een of meer cellen moet gebeuren.


Waarom beginnen alle formules met een =?
Anders wordt de formule niet als opdracht herkent maar als gewone tekst.
Niet de formule is dan zichtbaar in de cel maar de uitkomst.

Welke formules kun je gebruiken om cellen op te tellen?
Er zijn meerdere mogelijkheden. De volgende opdrachten doen precies hetzelfde
   = A1+A2+A3+A4+A5
   =SOM(A1;A2;A3;A4;A5)
   =SOM(A1:A5)
Let op: bij de tweede manier geen plus teken binnen de haakjes maar de puntkomma. Om een hoop typewerk te besparen kun je ook de dubbele punt (tot en met) gebruiken.


Welke formules kun je gebruiken om cellen op te vermenigvuldigen?
Er zijn meerdere mogelijkheden. De volgende opdrachten doen precies hetzelfde
   = A1*A2*A3*A4*A5
   =PRODUCT(A1;A2;A3;A4;A5)
   =PRODUCT(A1:A5)
Let op: bij de tweede manier geen keer teken binnen de haakjes maar de puntkomma. Om een hoop typewerk te besparen kun je ook de dubbele punt (tot en met) gebruiken.


Welke tekens gebruik je voor plus,min,keer,delen en tot en met?

Teken
Betekenis
Voorbeeld Wat doet het?
-
min
= A1-A2 Trekt de inhoud van cel A2 af van A1
+
plus
=A1+A2 Telt de inhoud van cel A2 op bij A1
/
delen
=A1/A2 Deelt cel A1 door A2
*
keer
=A1*A2 Vermenigvuldigt cel A1 met A2
:
tot en met
=GEMIDDELDE(A1:A5) Berekent het gemiddelde van de cellen A1 tot en met A5

Hoe bepaal je in Excel het gemiddelde van een aantal cellen als alles even zwaar telt?
Er zijn meerdere mogelijkheden. De volgende opdrachten doen precies hetzelfde
   = (A1+A2+A3+A4+A5)/5
   =SOM(A1;A2;A3;A4;A5)/5
   =SOM(A1:A5)/5

   =GEMIDDELDE(A1;A2;A3;A4;A5)
   =GEMIDDELDE(A1:A5)
Let op wanneer je plus, puntkomma en de dubbele punt gebruikt
. Let ook op wanneer je wel moet delen en wanneer niet. Let ook op wanneer je haakjes moet gebruiken in verband met de voorrangsregels of de "spellingsregels".

Hoe bepaal je in Excel de modus van een aantal cellen?
Er zijn meerdere mogelijkheden. De volgende opdrachten doen precies hetzelfde
   =MODUS
(A1;A2;A3;A4;A5)
   =MODUS(A1:A5)
Als er niets dubbel voorkomt, krijg je melding #N/B (niet beschikbaar)
Als er "meer modussen" zijn, geeft de computer de eerste die hij tegenkomt.

Hoe bepaal je in Excel de mediaan van een aantal cellen?
Er zijn meerdere mogelijkheden. De volgende opdrachten doen precies hetzelfde
   =MEDIAAN
(A1;A2;A3;A4;A5)
   =MEDIAAN(A1:A5)
Je hoeft ze zelf dus niet op volgorde te zetten.

Ik krijg bij een formule de uitkomst #deel/0 of #waarde. Wat doe ik fout?
Controleer of je nergens deelt door nul (want dat kan niet) en controleer of je de getallen met een komma of een decimale punt moet noteren.