!header !form new

Met welk onderwerp wil je werken??
Wil je tijd registratie??
Hoeveel sommetjes wil je maken ?? !formselect aantal_sommen list 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Accepteer je een decimale komma?? !formselect komma_accept list ja,nee
Op hoeveel decimalen minimaal afronden??
deze doet niks om dat je blijkbaar
per sommetje de afronding wilt regelen....
Hoe vaak mag een leerling een som terugkrijgen
voor dat ie genadeloos een 0 ontvangt?
!formselect maxpoging list 6,5,4,3,2
Bijles bij een onvoldoende eindscore? !formselect BIJLES list ja,nee
Hint bij een onvoldoende tussenscore? !formselect HINT list ja,nee
debug? !formselect debug list ja,nee

!tail