A berekenen van een verwachtingswaarde m.b.v. gegeven kansverdeling
{ zie vwo A1 deel 2 pg. 126 VOORBEELD}
 1. Maak de lijsten 1, 2 en 3 zo nodig leeg
  1. Kies in het hoofdmenu STAT
  2. Kies een lijst uit en druk op F6   F4 (DEL-A) en op F1 (bevestigen)
 2. Typ in List1 de te behalen scores (in dit geval 1, 2,.., 6)
 3. Typ in List2 de bijbehorende kansen (0,306; 0,250 etc)
 4. Vermenigvuldig lijst 1 met lijst 2
  1. Zet de cursor op List3 (helemaal bovenaan)
  2. Druk op OPTN en kies LIST
  3. Kies List (F1 ) en typ 1 {het nummer van de eerste lijst)
  4. Typ X {het keer-teken}
  5. Kies List (F1 ) en typ 2 {het nummer van de tweede lijst)
  6. Druk op EXE
 5. De getallen in Lijst 3 moeten nu nog opgeteld worden:
  1. Ga op de plek staan waar je het antwoord wil hebben (bijv. de eerste lege plek van lijst 3)
  2. Druk twee keer op F6 en kies Sum (F1)
  3. Druk op F6 en kies List (F1) en het nummer: 3
  4. Druk op EXE {en vergelijk het antwoord met het voorbeeld}
B berekenen van een verwachtingswaarde m.b.v. binomiale kansverdeling
{zie vwo A1 deel 2 pg. S5 opdr. 13 }
 1. Maak de lijsten 1, 2 en 3 zo nodig leeg
  1. Kies in het hoofdmenu STAT
  2. Kies een lijst uit en druk op
  3. F6 F4 (DEL-A) en op F1 (bevestigen)
 2. Laat kansverdeling berekenen:
  1. Typ in Lijst 1 de getallen 0 1 2 3 {alle mogelijkheden}
  2. Kies voor DIST (F6 F5)
  3. Kies voor BINM (F5)
  4. Kies voor Bpd (F1)
  5. Vul in achter Data :List (F1)
  6. h.Vul in achter List :List1 (F1)
  7. Vul in achter Numtrial: 3
  8. Vul in achter p : 1 6
  9. Druk op F1 of op EXE
 3. Sla het antwoord op in lijst 2
  1. Kies List (F1)
  2. Druk op Ans { SHIFT   (-)   }
  3. Druk op de -> -knop { boven AC }
  4. Kies List (F1) en het nummer: 2
  5. Druk op EXE
 4. Vermenigvuldig lijst 1 met lijst 2 (zie A )

versie 3.0; 18-6-02; Gerard Koolstra (met dank aan Simon Biesheuvel)