CASIO CFX-9850G PLUS Grafieken

Een paar aandachtspunten

intypen van formule (functievoorschrift)
 1. Denk om een goed gebruik van haakjes
 2. Het maal-teken kan vaak weggelaten worden, maar niet altijd
Instellen van tekenvenster
Dit kan via V-window (SHIFT F3) nadat je een tekenopdracht hebt gegeven
 1. Ga na welke waarden van X mogelijk en redelijk zijn
 2. Maak een ruime schatiing van de kleinste en grootste waarde van Y
 3. F3 geeft een standaarscherm (x eny tussen -10 en 10)
 4. Als er niets in beeld is kan Zoom (F2 en vervolgens AUTO(F5) helpen
Grafieken weghalen'
Het is verstandig niet te veel grafieken tegelijk in beeld te hebben. Je kunt op twee manieren een grafiek weghalen
 1. De bijbehorende formule wissen met DEL (F2)
 2. De bijbehorende formule tijdelijk uitzetten met span class="scherm">SEL (F1) Dit is een aan/uit knop, als je er weer op drukt wordt de formule weer 'aan'gezet. Wanneer het =-teken in de formule in een hokje staat is de formule geselecteerd.
Gebruik van grafieken
Wanneer de grafiek goed in beeld is is er erg veel mogelijk: via G-Solv (SHIFT F5)
 1. met ROOT (F1) nulpunten bepalen. [de rechter cursustoets laat het volgende nulpunt zoeken]
 2. met MAX (F2)het maximum bepalen.
 3. met MIN (F3)het minimum bepalen.
 4. met Y-ICPT (F4)het snijpunt met de y-as bepalen
 5. met ISCT (F5)snijpunt(en) van twee grafieken bepalen. Dit vraagt soms wat beleid en geduld [de rechter cursustoets laat het volgende snijpunt zoeken]
 6. X-CAL (F6 F2) De X bepalen bij een gegeven uitkomst (Y)
Wat te doen als je 'vast zit'
Probeer de volgende knoppen:


versie 1.01; 24-08-2004; Gerard Koolstra