CASIO  CFX-9850G PLUS binomiale verdeling

A voorbereiding

 1. Kies in het hoofdmenu STAT
 2. Kies F5 (DIST)
 3. Kies F5 (BINM) binomiale verdeling

B binomiaal (één kans)

voorbeeld: P(X=3|n=10; p=0,25) (precies 3 van de 10 vierkeuzevragen goed)
 1. Kies F5 (BINM)
 2. Kies F1 (Bpd) Op het scherm staat nu: Binomial P.D
 3. Kies F2 (Var)
 4. Typ achter x : 3 en druk op EXE
 5. Typ achter Numtrial : 10 en druk op EXE
 6. Typ achter p : 0.25 en druk op EXE
 7. Kies F1 (CALC) of druk op EXE

Op het scherm staat nu: p(x)=0.25028 Met EXE ga je weer terug naar de vorige pagina

C cummulatief binomiaal (één kans)

voorbeeld: P(X < 3|n=10; p=0,25) (hoogstens 3 van de 10 vierkeuzevragen goed)
 1. Kies F5 (BINM)
 2. Kies F2 (Bcd) Op het scherm staat nu: Binomial C.D
 3. Kies F2 (Var)
 4. Typ achter x : 3 en druk op EXE
 5. Typ achter Numtrial : 10 en druk op EXE
 6. Typ achter p : 0.25 en druk op EXE

  F1 (CALC) of druk op EXE

Op het scherm staat nu: p(x)=0.77587

Met EXE ga je weer terug naar de vorige pagina

D tabel

voorbeeld: de kans op 0,1, 2, ... ,10 van de 10 vierkeuzevragen goed

Zorg eerst dat de getallen 0,1,2,..10 in een lijst staan (bijv. List 1)
Ga verder te werk als bij B. Kies alleen bij
Data i.p.v. F2 (Var) voor F1 (List) bij List voor het nummer van de lijst waarin de getallen (0,1,2,,.., 10) staan.
Je krijgt dan alle kansen (de volledige kansverdeling), alleen de nummering is wat misleidend !

Tabellen met cummulatieve kansen staan (vaak) in tabellenboekjes.
Je kunt ze vaak herkennen aan de laatste kans (altijd 1)

(versie 3, 11-05-2000)