Opdracht aanzichten (bij § 6.3)

Een gele vuinisbak (5 x 5 x 6), een groene kubus (4 x 4 x 4) en een rode broodtrommel (2 x 1 x 3) staan op een tafel zoals hiernaast weergegeven is. De pijl staat aan de zuidkant van het bouwwerk.
Maak aanzichten van de zuidkant, de westkant, de bovenkant maar ook van de zuid-westkant.
Let op dat bij het zuid-westaanzicht het bouwwerk op een horizontaal tafelblad staat en dat je een en ander kunt opmeten via het bovenaanzicht.
Loop via deze link om het bouwwerk heen (506k).

Antwoord